Rekisteriseloste

1. Showlink.fi -verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010

1.1. Rekisterinpitäjä

Showlink Oy
Lanttikatu 2
02770 Espoo

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Showlink Oy
y-tunnus: 0902225-7
Lanttikatu 2
02770 Espoo

1.3. Rekisterin nimi

Showlink.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Showlink.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Showlink
.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Showlink.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Showlink.fi register Document

Registerdocument as required by 10 § 523/1999 in the personal data act
Formulated 6.4.2010

1.1. Registrar

Showlink Oy
Business id: 0902225-7
Lanttikatu 2
02770 Espoo

1.3 Register name:
Showlink.fi Shop Customer register

1.4 Purpose for data handling
Maintaining customer relations

1.5 Contents of register
Register contains information about the name, address, phone number, e-mail address and information about the ordering process.
1.6 Information source
Information given by a person by the time of registration or the time of ordering.

1.7 Transfer of information
Showlink.fi does not transfer information contained in the register to third parties.
The information provided to us will not be transferred outside the European Union or the European Economic Area.

1.8 Data protection guidelines
Gathered information is stored in Showlink.fi databases which are protected by passwords and other technical measures.
The servers are located in locked and protected rooms. Access to the information is based on personal usernames and passwords.

1.9 Right to prohibit
The registered person has the right to prohibit all use of his/hers information for marketing or selling purposes. The prohibiton must be made in writing and sent to the person in charge of the register.

1.10. Right to inspect
The User has the right to examine, change and delete information about him/herself from the register.

1.11 Revision of information

The registraa will set straight, delete or add to any personal data in the register that concerning the usage is faulty, unnecessary, inadequate, or out of date. This will be done unprompted or by the demand by the registered person who must contact the registrar.